Don’t Think Just SLEEP at R2 Hotel
โรงแรมน้องใหม่ในเครือเดอะริเวอร์ของเราภายใต้แบรนด์ R2 Hotel ในราคาสุดพิเศษที่ใครๆก็พักได้เพียง 500บาท (ไม่มีอาหารเช้า แต่มีกาแฟชงสำเร็จแบบกดให้) อยากให้มาสัมผัส แล้วจะรู้ว่ามาตราฐานของเราไม่ได้ลดลงตามราคาแน่นอน ตั้งอยู่หลังโรงแรม R-Photo Hotel ใช้ทางเข้าทางเดียวกัน
Don’t think just sleep
R2 Hotel
น ค ร พ น ม